LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA
DINAS PENDIDIKAN JAWA TIMUR

LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA - TAHUN 2019


Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan PK-LK